• ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../

 

 

 

Derneğimiz

 

 

Uzun bir zamandır köylülerimizin düşüncesinde bir dernek kurmak ve bu kurulacak dernek sayesinde köyde ve köy dışında yaşayan çıkrık köylü hemşerilemize yardım etmek onların zor günlerinde yanlarında olmak amacıyla bir dernek kurmak amacındaydılar. Bu düşünceyle derneğimiz 1997 yılında kuruldu. Şu anda çok sayıda üyesi bulunan derneğimiz yardıma muhtaç olan köylülerimize yardım etmekte, üye olan herşerilemizin cenaze masraflarına yardım etmekte, çeşitli faaliyetlerde bulunarak dernek bütçesine katkıda bulunmakta, köyümüzde maddi ve manevi faaliyetlerde bulunmaktadır.

Dernek İletişim

 

Başkan: Hüseyin Öz

GSM: (0532) 386 12 50

Dernek Lokali: (0312) 377 15 16

 

Dernek Tüzüğü

 

1- Dernek faaliyetlerinden üye, eşi ve çocukları, anne ve babaları yararlanabilecektir. Ancak, sabit bir gelir ile çalışan veya sosyal güvenlik kurumundan çalışarak emekli olan anne ve babaların çocuklarının üyeliklerden yararlanmak amacıyla üye olmamalarını, emekli olupta üye olan aile büyükleri tarafından hoşnutsuzluk yaratması sebebiyle artık emekli olupta üye olan kişiler dernekten yararlanabilecektir. (Köyde sürekli oturupta çalışıp emekli olan köylülerimiz dışında).
2- Üyenin kayınbiraderi olmaması durumunda, kayın validesi ve kayın babası yararlanır. Ancak 1. Maddedeki örnek belirtilen durumlarda kişiler yararlanamaz.
3- Üyelerin yanında ikamet eden ve sosyal güvencesi olmayan 3. şahıs da yararlanabilecektir.
4- Üyenin oğlu; askerliğini yapmış, ailesini geçindirebilecek bir işe girmiş, evlenmiş ise bu üç unsur oluştuktan sonra 6 ay içerisinde üye olması gerekir. Ancak 6 içerisinde üyeliğe müracaat eder ve yönetim tarafından kabul edilirse, başvurduğu aydan itibaren (içinde bulunan yıl değil) üyelik aidatını ödemek suretiyle üye olabilir.
5- Üye olmayan gerek Ankara içi gerek Ankara dışı köylülerimiz (altı aylık süreni dışında) Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde üye olabileceklerdir. Ancak o yılın tamamı aidatını üye olduğu aydan önceki ayları bağış olarak ödemek suretiyle aylık aidat miktarının 12 ile çarpımı bedel ödemesi gerekir. Yıllık aidat 36 YTL (36.000.000 TL).
6- Köylümüz kızlarının yabancı ile evlenmesi ve evlendiği kişinin derneğimize üye olması durumunda aynı haklardan yararlanır. Yani cenaze ve olması durumunda vefat yerinden, defin yerine kadar nakil işlemini derneğimiz üstlenir.
7- Cenaze olması durumunda tutulan aracın en az 2/3 dolacak şekilde en fazla 2 otobüs tutabilecektir. Otobüse önce cenaze sahipleri ve amca, dayı, hala, teyze vb. yakınları, misafirler ve üyeler ve yer kalması durumunda üye olmayanlarda binebileceklerdir. Ancak üye olmayanlar vefat yerinden, defin yerine kadar gidiş, aynı araçla dönüyor iseler gidiş – dönüş yol ücreti ödemek durumundalar. Geri dönüşte ise otobüse önce yine aynı kişiler binecek, yer olması ve otobüs sorumlusundan müsade almak suretiyle otobüsle gitmeyenlerde binebilecek, üye olmayanlar binerse bu defa geliş ücreti ödeyeceklerdir.
8- Büyük ve küçük çocuk cenazesi olsun özel araçla cenaze götürülmesi durumunda 1 olan özel araç sayısı en fazla 2 otomobilin gidiş – dönüş her 100 km ve 10 litre süper benzin parası ödenecektir.
9- Cenazenin bir başka bir yerde olması durumunda bulunduğu yere defnedilecek ise oraya gidecek üyelerimiz için, özel araca veya başka bir vasıta ile gidenlere herhangi bir ücret ödenmeyecek. Ancak üyeler toplu olarak gidecek ise tutulan aracın en az 2/3 nün dolması durumunda Peugeot-50 NC veya büyük otobüs tutulabilecek, yine tutulacak araç sayısı ikiyi geçmeyecek ve tutulan her hangi bir araç veya araçların ücretinin yarısı dernek tarafından, diğer yarısı ise cenazeye gidenlerden karşılanacaktır.
10- Gerçekten durumu iyi olmadığı toplumun çoğunluğunda kabul gören üye veya üye olmayan mağdur köylülerimize gıda yardımı veya yüksek okulda okuyan ihtiyaç sahiplerine gıda veya okul kırtasiye giderlerini (belge getirmeleri durumunda) yardım olarak ödenebilecektir.
11- Yangın, deprem sel – su baskını durumlarına maruz kalan yine yardıma muhtaç duruma düşen köylülerimize de Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda yardım yapılabilecektir.
12- Üyelerin 3 ay üst üste aidat ödememeleri durumunda 4. ayın birinden itibaren bütün üyelik hakları askıya alınır, aidatlarını ödemeleri durumunda ise üyelik haklarını 15 gün sonra tekrar kazanır.
EK MADDE: Cenaze ile birlikte cenaze defnine gidilmesi durumunda 5 YTL alınacaktır.
SONUÇ OLARAK:
İster aidat ister bağış olsun verilen paranın makbuzları ulaşmamış ise mutlaka yöneticilere hatırlatılmalı. Bundan memnun kalacağımız bilinmelidir. Yöneticilerimizin bütün uygulamaları önce derneğimizin sonra üyelerimizin çıkarları doğrultusunda olup, önceden de söylediğimiz gibi, hatalarımız, kusurlarımız ve eksikliklerimiz olabilecektir. Ancak bu yazımızın altına imza koyuyor, asla sizlerin karşısında yüzümüz kızarmayacaktır. Bu derneğin yararına ve yaşayacağına arzu ediyor, emeği geçen tüm köylülerimize ve üyelerimize saygılar sunarız. 01.10.2005